Одеський художній музей

Одеський художній музей

Збори Одеського художнього музею — одна з найбільш значних і багатопланових колекцій вітчизняного образотворчого мистецтва в Україні. Вона охоплює всі види образотворчого мистецтва (живопис, графіку, скульптуру, декоративно — прикладне мистецтво) і включає в себе твори українських і російських майстрів від іконопису XVI століття до сучасності, нараховуючи понад 10 тисяч оригінальних робіт.

Музей розташований в центрі Одеси, у палаці, є пам’ятником архітектури початку XIX століття і має штучний підземний грот, також відкритий для відвідувань. Експозиція музею розташована в 26 залах на двох поверхах. Вона побудована в історико-хронологічній послідовності з дотриманням монографічного принципу показу робіт кожного автора.

Експозиція відкривається чудовими творами іконописців XVI-XVIII століть і повними своєрідності ранніми світськими портретами XVII століття. З живописом XVIII — початку XIX століття знайомлять твори кращих майстрів тієї епохи, таких як Д. Левицький, В. Боровиковський, О. Кіпренський, Ст. Тропінін та інших.

Музей володіє великою і представницьким зібранням творів художників демократичного напряму у вітчизняному мистецтві другої половини XIX. Це роботи таких відомих художників як В. Крамськой, А. Саврасов, І. Левітан, В. Шишкін, А. Куїнджі, І. Рєпін, В. Суріков і багатьох інших. Цікава і численна колекція полотен видатного мариніста В. Айвазовського.

Один з кращих розділів колекції — мистецтво рубежу XIX і XX століть — відображає різноманітність та напруженість творчих пошуків цього складного часу. Ст. Сєров, Н. Врубель, В. Реріх, Б. Кустодієв, А. Бенуа, К. Сомів, Ст. Кандинський, П. Левченко, О. Мурашко. Відділ сучасного мистецтва представляє художнє життя Одеси з 20-х років до наших днів.

Велика цікава колекція ікон в Одеському художньому музеї дає можливість в повному обсязі ознайомитися з унікальними пам’ятками російської та української іконопису ХVІ-ХІХ століть.