Ярославський зоопарк

Ярославський зоопарк

Зоопарк в Ярославлі – перший у СНД і Росії зоологічний парк ландшафтного типу. Зоопарк займає площу понад 123 га. Це дозволяє влаштовувати тут просторі вольєри і містити вихованців у максимально наближених до природних умовах, що, безсумнівно, покращує їх якість життя порівняно з тваринами в інших зоопарках. Працівники зоопарку намагаються створити сприятливі умови для життя і розмноження тварин.

Місія Ярославського зоопарку полягає в проведенні просвітницької роботи для доведення до свідомості людей необхідності збереження різноманіття тваринного світу, без якого неможливе існування людини як виду. Більше половини населення Ярославля вже відвідали зоопарк, причому багато хто неодноразово. Така популярність зоологічного парку дозволяє вести просвітницьку роботу особливо ефективно, в тому числі і серед підростаючого покоління.

Однією з основних цілей є збереження зоопарку в умовах неволі диких тварин для збереження і розвитку їх видів. В Ярославському зоопарку успішно проживають: двогорбий верблюд, бурий ведмідь, вовки, олені, африканський страус, лось, фазан, фламінго, кабани, в’єтнамські свині, європейська лань, північний олень, антилопа Канна, лебідь-шипун, домашня качка, кінь Пржевальського, лама, зубр, гепард, кенгуру та інші тварини.

Зоопарком розроблена стратегія охорони природи, згідно якої визначається комплекс цілей і завдань, які стоять перед зоопарком. Діяльність з охорони природи зоопарку включає: контроль за чисельністю рідкісних видів тварин в їх природних місцях проживання в Ярославській області і в РФ в цілому; розведення в умовах зоопарку диких видів тварин; проведення наукової роботи з визначення сприятливих умов для життя тварин; створення в умовах зоопарку оптимальної середовища, яка гранично наближена до природної; повернення рідкісних видів тварин назад у природні місця проживання; спостереження за випущеними тваринами. Зоопарк веде широку просвітницьку роботу, яка органічно пов’язана і з процесом виховання, духовним збагаченням і прищепленням почуття прекрасного.

Зоопарк в Ярославлі вносить величезний внесок в охорону природи, який полягає у збереженні генофонду зникаючих і рідкісних видів тварин, які внесені в Червону книгу як Ярославської області, так і Росії, а також Міжнародного Союзу Охорони Природи. 172 види тварин занесені до Червоної книги Ярославської області деякі, як, наприклад, чорний лелека, мідянка звичайна, скопа, сапсан, змієїд, малий підорлик, беркут, підорлик великий мають міжнародний статус охорони. Розмноження цих тварин у неволі дозволить відновити згодом природні популяції.

Наукові дослідження, що проводяться в зоопарку, спрямовані на створення гранично сприятливих умов для утримання окремих видів тварин та їх розмноження у неволі, вдосконалення методів просвіти в галузі охорони природи.

Ярославський зоопарк являє собою потужну наукову та навчальну базу для потреб навчального процесу для школярів і студентів технікумів, біологічного факультету Ярославського університету, сільськогосподарської академії, педагогічного інституту. На базі зоопарку планується відкрити екологічні і зоологічні гуртки. Школярі та студенти доглядають за тваринами, прибирають територію зоопарку і вольєри.

Ярославський зоопарк проводить різні групові екскурсії для учнів шкіл, що знайомлять підростаюче покоління з біологією різних видів тварин, різноманіттям усього тваринного світу, проблемами охорони природи. Проводяться екскурсії, тематичні бесіди, додаткові заняття викликають величезний інтерес у відвідувачів зоопарку незалежно від їх віку. У зоопарку постійно влаштовуються різні дитячі свята з призами та конкурсами.