Природний парк Укок

Природний парк Укок

Природний парк Укок («Зона спокою Укок») — це одна з природних визначних пам’яток Алтаю. Природний парк розташовується в південній частині плоскогір’я Укок серед живописних скелястих гір, на стику російської, казахської, китайської та монгольської кордонів.

Парк був заснований в серпні 1994 р. як природний резерват «Зона спокою Укок», а в травні 2005 р. особливо охоронювана природна територія Росії була відтворена за типом природного парку. Через три роки «Зона спокою Укок», а також інші території були включені в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в якості природного об’єкта під назвою «Золоті гори Алтаю». Загальна територія природного парку становить 2 542 кв. км.

Головною метою створення парку є охорона навколишнього природного середовища, рідкісних видів тварин і рослин, раціональне використання рекреаційного потенціалу плато Укок.

У сучасному природному парку виділяють три функціональні зони. Перша зона площею 26800 га – це зона заповідного режиму, на якій забороняється будь-рекреаційне та господарське використання території. Друга зона, що має площу 39200 га, — зона з обмеженим режимом користування, забезпечує умови збереження історичних та культурних пам’яток, природних комплексів, з обмеженим веденням господарської діяльності. Третя зона – це рекреаційна зона загальною площею понад 186903 га, на території якої допускається ведення регульованою природним парком туристичної, екскурсійної та господарської діяльності.

Плато Укок стало найбільш відомим після того, як тут були знайдені скіфські кургани з давніми похованнями і багато інші об’єкти стародавньої культури, які мають унікальну археологічну цінність.

Клімат природного парку відрізняється низькою зволоженістю і різкою континентальністю. Тут розміщується один з центрів зосередження ендемізму рослинного і тваринного світу. Природна зона «Укок» є об’єктом рекреаційного, наукового, історичного, екологічного і культурного значення не тільки Росії, але і всього світу.