Історичний музей Хасково

Історичний музей Хасково

Історичний музей у місті Хасково був заснований в 1927 році за ініціативою групи вчителів. Сьогодні він є визнаним науково-культурною установою.

З 30-х років, завдяки активній діяльності першого керівника Історичного музею В. Карагяурова, установа поступово почало набувати популярності. Значну роль у поповненні музейного фонду зіграла допомога місцевого населення – жителі довколишніх сіл і сіл надсилали в Хасково предмети старовини: знаряддя праці, національні костюми, прикраси і т. д.

У 1935 році музей став власністю міської Археологічного товариства, яке в 1952 році ініціювало роботи щодо створення державного музею історії.

В даний час у комплексі зберігаються матеріали, що відображають історичний розвиток області Хасково від давнини до сучасності. Співробітники Історичного музею вивчили понад 30 археологічних об’єктів доісторичної епохи, періоду античності і середньовіччя, фортеця Хисар, некрополь в селі Любеново та ін. У результаті розкопок, наукових експедицій, а також завдяки пожертвам, зробленим місцевими жителями, сьогодні у фондах музею налічується понад 120 тисяч експонатів. Тут можна побачити нумізматичну колекцію, що складається майже з 22 тисяч монет, і одну з найкращих у Болгарії етнографічну експозицію, яка нараховує більше 15 тисяч предметів.