Історичний музей «Іскра»

Історичний музей «Іскра»

Історичний музей «Іскра» заснований в 1901 році і серед краєзнавчих музеїв є одним з найстаріших в країні. Понад 50 тисяч унікальних експонатів зберігається у фондах музею, кожен з експонатів свідчить про багатої духовної та матеріальної культури Казанликській області. Музей містить, досліджує і популяризує історичну спадщину даного району Фракії. Експозиція музею поділена на кілька розділів: археологія, нова і новітня історія, відродження та етнографія.

Археологічний розділ містить колекцію знарядь праці з кісток і каменю, кераміку ручної роботи і всілякі прикраси доби неоліту, енеоліту, початку бронзової епохи. Крім того, тут представлені предмети з відкритою у 1944 році Казанликській фракійської гробниці і міста Севтополиса, який виявили в ході будівництва Копринского водосховища в 50-ті роки. До рідкісних знахідок також належать предмети, знайдені в курганах недалеко від Казанлыка.

Експозиція, що представляє болгарське Відродження, показує заняття і побут місцевого населення з XVIII по XIX століття. Етнографічна колекція складається з прикрас і домашнього одягу колишніх жителів цієї місцевості.

Розділ нової історії особливий інтерес викликає завдяки фотографій, документів, нагород та орденів – всім, що пов’язано із світовими війнами XX століття. Тут же зберігаються унікальні культурні пам’ятники: партитура опери «Сирота» Манолова, цей твір став першою оперою в Болгарії. Крім цього, в розділі нової історії представлена історія Казанлыка й усієї області з 1889 по 1944 рік.

Виставка під назвою «Новітня історія» оповідає про 23-м Шипкинском піхотному полку, який воював проти Німеччини у складі червоноармійській дивізії. Експозиція містить документальні матеріали, зібрані в ході будівництва в 7 км від міста водосховища Копрінка.

Лапідарій музею представляє відвідувачам розглянути колекцію примітивних кістяних серпів, характерних для Південно-Східної Європи.

Крім виставкових залів, в музеї «Іскра» є мультимедійний зал, де демонструються документальні фільми про розкопки та археологічні відкриття регіону.